logo               ancri            marra
La Raça Ripollesa

    La raça Ripollesa és una raça ovina autòctona del nord-est de Catalunya, originada a partir de l'encreuament dels ovins que poblaven antigament els Pirineus centrals i d'individus de tipologia Merina arribats com a conseqüència de la transhumància. L'aïllament natural d'algunes valls d'alta muntanya i altres zones poc accessibles ha marcat l'evolució de la raça cap a diferents varietats o ecotips que han rebut denominacions pròpies com Pirenaica, Berguedana, Queralpina i Muntanyola, entre d'altres.

    En conjunt, la raça Ripollesa comprèn ovins de perfil convex o subconvex, proporcions allargades i mida variable entre mitjana i gran (ovelles: 40-60 kg; marrans: 65-90 kg). Estracta d'animals blanc amb pigmentacions típiques al cap i les extremitats; generalment es presenta en forma de nombroses taques de mida petita de color negre o bru. La llana, de fibra entrefina, és blanca i s'estén pel tronc i coll de l'animal, deixant al descobert el cap, extremitats i, en animals adults, el ventre. L'estàndard oficial de la raça es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data de l'u de Març de 1991.

    Es tracta d'una raça rústica i adaptada a les condicions geoclimàtiques de Cataluna. El sistema productiu es sol caracteritzar per ramats de 100 a 800 ovelles en maneig semiextensiu, generalment sense planificació reproductiva i  complementant la pastura directa amb fencs, palla de cereals i concentrats. No obstant, existeix una gran heterogeneïtat en aquests aspectes. La Ripollesa s'ha caracteritzat con una raça de prolificitat moderada (~1,4 xais/part) i baixa mortalitat dels xais (~10%). El pes al nexiement es situa entorn els 3,5 kg i els xais creixen a un ritme d'entre 210 i 240 g/dia fins assolir el pes de sacrifici (22-24 kg; 90 dies d'edat). El producte típic comercialitzat pels ramaders d'aquesta raça és el xai pascual amb un pes de canal d'entre 10 i 12 kg. No obstant, la recent iniciativa del "Xai Lletó Ripollès" (sacrifici als 20-40 dies d'edat) presenta cada vegada una major implantació a la raça.

Associació Nacional de Criadors d'Oví de Raça Ripollesa - ANCRI
Finca Camps i Armet s/n, 17.121 Monells (Girona), Spain - Tel.: (+34) 972 63 06 25 - E-mail: ripollesa@ancri.org