logo               ancri            marra
Història

    Sense pretendre obviar l'origen d'aquesta raça i els molts anys de feina ben feta fels ramaders, l'història recent de la raça Ripollesa comença l'any 1987 amb la fundació de l'Associació Nacional de Criadors d'Oví de Raça Ripollesa (ANCRI), autèntic motor per la conservació i expansió de la raça a Catalunya. Els primers anys de feina van fructificar amb la creació del "Llibre Genealògic de la Raça Ovina Ripollesa" (DOGC nº 1376 de 5/12/90), la publicació de la reglamentació específica del Llibre Genealògic (DOGC nº 1413 de 1/03/91) i l'assignació a ANCRI de la gestió del mateix (DOGC nº 1451 de 5/06/1991).

    La dècada dels 90 va representar un punt d'inflexió per la raça amb les primeres avaluacions genètiques, testatges de xais i fins, i tot, inseminacions artificials, optimitzant-se la recollida d'informació pel Programa de Control de Rendiments amb la creació d'un software específic (que encara ara es va actualitzant per ajustar-lo a les necessitats dels ramaders) i la posada a punt de la tecnologia per identificar electrónicament tots els reproductors, mitjançant bolus ruminals.

    A partir de l'any 2004, no només continuen les actuacions engegades anteriorment, sinó que s'actualitzen per tal de treure el màxim profit a l'esforç dels ramaders i a tota la informació disponible. Les avaluacions genètiques s'actualitzen i s'adapten a la metodologia BLUP (best linear unbiased prediction), aplicant models multi-ramat a partir de l'any 2012. A més, el 2011 es posa a punt punt xip per testage de paternitats, el qual permet recuperar la informació genealògica paterna corresponent a tots els animals reproductors. Tot aquest esforç fructifica l'any 2012 amb la publicació del primer "Catàleg de Sementals", així com amb l'inici d'una nova tanda d'inseminacions artificials a partir de mascles d'èlit de la raça a finals del 2013.


Associació Nacional de Criadors d'Oví de Raça Ripollesa - ANCRI
Finca Camps i Armet s/n, 17.121 Monells (Girona), Spain - Tel.: (+34) 972 63 06 25 - E-mail: ripollesa@ancri.org