logo               ancri            marra
Programa de Control de Rendiments

El Programa de Control de Renidments representa la base de l'esquema de selecció de la raça Ripollesa i permet una recollida exhaustiva de la informació productiva dels ramats adherits a l'associació.  Les dades són recollides pel mateix ramader mitjançant tant el "Quadern de Parts" com el programa informàtic desenvolupat específicament per aquesta finalitat, centralitzant tota la gestió de dades als Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (SEMEGA) de la Diputació de Girona.


A més de la millora genètica del ramat, el Programa de Control de Rendiments proporciona informació escencial per la gestió del Llibre Genealògic de la raça, permet comparar productivament l'explotació de cada ramader i, finalment, proporciona una sèrie d'informacions referents a dades estadístiques d'interès per l'Administració.


El Control de Rendiments té un interès immediat pels ramaders ja que proporciona un registre precís de tot el que va passant al ramat. La presa de dades esdevé una feina més de l'explotació, proporcionant informació tant productiva com genealògica, la qual un cop depurada i analitzada convenientment desenvoca en la predicció del valor genètic de cada animal pels caràcters avaluats. Aquests, permetran afinar les decisions referents a la selecció de nous individus de reposició així com seleccionar els millors candidats per entrar al centre de testatge de marrans.

Associació Nacional de Criadors d'Oví de Raça Ripollesa - ANCRI
Finca Camps i Armet s/n, 17.121 Monells (Girona), Spain - Tel.: (+34) 972 63 06 25 - E-mail: ripollesa@ancri.org