Programa de cria

Marc normatiu que regula la gestió del Llibre Genealògic, els drets i deures dels socis, i el flux d'informació productiva, reproductiva i genètica.

Catàleg de sementals

Marrans en actiu amb avaluació genèticament per prolificitat, pes al naixement i supervivència (actualitzacions cada abril, agost i desembre).

Distribució de marrans seleccionats

El núcli de selecció de d'ANCRI a Jafre, amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, disposa de marrans d'elevat valor genètic.

Anàlisi de paternitats

Des de l'any 2012, ANCRI verifica les paternitats de tota la reposició amb un xip de 64 marcadors genètics, en col·laboracó amb el SVGM de la UAB.